Co to jest elastografia?

Elastografia to metoda obrazowania narządów i tkanek. Wykorzystuje się w niej ultrasonografię cyfrową, z której obraz zostaje poddany specjalnej obróbce i przetwarzaniu. Umożliwia ocenę sztywności narządów i tkanek, co pozwala na ich dokładniejsze niż w usg zbadanie, a w rezultacie – wykrycie zmian chorobowych, zwłaszcza nowotworowych.

Najbardziej zaawansowana technicznie wersja tej metody, elastografia dynamiczna (elastografia fali poprzecznej/ścinającej, ang. Shear Wave Elastography, SWE), to badanie umożliwiające obiektywny pomiar sztywności badanej struktury z uzyskaniem liczbowej wartości sztywności (wyrażonej w kPa lub m/s) przy wykorzystaniu efektu naddźwiękowego w stożku Macha (jak w silnikach odrzutowych) i modułu Younga (na rozciągalność i ściskalność ośrodków).

Comments are closed.