Author Archives: admin

Co to jest elastografia?

Elastografia to metoda obrazowania narządów i tkanek. Wykorzystuje się w niej ultrasonografię cyfrową, z której obraz zostaje poddany specjalnej obróbce i przetwarzaniu. Umożliwia ocenę sztywności narządów i tkanek, co pozwala na ich dokładniejsze niż w usg zbadanie, a w rezultacie …

Elastografia w Gemini

NZOZ Gemini jako jedyny ośrodek lecznictwa otwartego w Polsce wykonuje takie badania przy użyciu elastografu cyfrowego Aixplorer MultiWave innowacyjnej francuskiej firmy Supersonic Imagine, jedynego producenta tego sprzętu na świecie.

Zakup urządzenia ułatwiło dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach programu „Fundusze …

Elastografia wątroby

Dzięki badaniu elastograficznemu wątroby można ocenić stopień ewentualnego włóknienia narządu. Lekarz przeprowadzający badanie znajduje najbardziej jednorodny obszar wątroby do badania i dokładnie go widzi, co zapobiega zaniżeniu lub zawyżeniu wyniku wskutek bliskości pulsującego naczynia krwionośnego, torebki wątroby czy pęcherzyka żółciowego.…

Elastografia w diagnostyce piersi

Zastosowanie elastografii dynamicznej w diagnostyce piersi opiera się na zdolności tej technologii do tworzenia w czasie rzeczywistym kolorowej mapy sztywności tkanek w oknie obrazowym badanego obszaru piersi oraz obiektywnego (w przeciwieństwie do elastografii statycznej/kompresyjnej) pomiaru sztywności tkanki w obszarze zainteresowania.…